Zaloguj się

Chybowska Halina

dziennikarka, pracowała w Głosie Ameryki – brak danych biograficznych. Na łamach „Tygodnika Polskiego” publikowała artykuły o charakterze sprawozdawczym (zob. B. Czarnecka, R. Moczkodan, „Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski” – „Tygodnik Polski” 1941–1947. Bibliografia zawartości, Toruń 2006. ), w latach późniejszych pisywała także do „The Polish Review”.


Szablony użycia

Chybowska
Miss Halina Chybowska