Zaloguj się

Wernyhora

Wędrowny starzec, legendarny wieszcz ukraiński; wśród badaczy brak pewności, czy była to postać autentyczna, czy też stworzona przez ludową legendę, według której przepowiadała losy Rzeczypospolitej; weszła natomiast do literatury (m.in. w Weselu Stanisława Wyspiańskiego jest natchnionym wieszczem) i do malarstwa (m.in. słynny obraz Jana Matejki zatytułowany Wernyhora).

Nawiązania w dokumentach: