Zaloguj się

After the Lost Generation: : A Critical Study of the Writers of Two Wars

Książka Johna Watsona Aldridge'a (New York 1951). Autor pojął w niej próbę przedstawienia, jak zmiany społeczne, spowodowane dwiema wojnami, wpływają na kształtowanie się nowych zjawisk literackich; analizuje twórczość Hemingwaya, Fitzgeralda i Dos Passosa i na tym tle omawia twórcze postawy m.in. Trumana Capote’a, Irwina Shawa i Gore’a Vidala

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

After the Lost Generation