Zaloguj się

Lindenfeld Ignacy

(1901–1969), wydawca; studiował w Lipsku, następnie rozpoczął działalność wydawniczą w Warszawie. Był pionierem edycji artystycznych, m.in. wydał w ozdobnej szacie poemat prozą Jarosława Iwaszkiewicza Siedem bogatych miast nieśmiertelnego Kościeja (1924). Następnie współpracował z wydawnictwem Jakuba Przeworskiego. W 1939 r. założył filię tej oficyny w Londynie – Minerva Publishing CO LTD. Firma specjalizowała się w wydawaniu przekładów literatury polskiej na język angielski. Zob. Kronika „Wiadomości” 1969, nr 41 (1228).