Zaloguj się

Machut Jadwiga (Wisia) z d. Łobzowska

Z d. Łobzowska (1920–1973), siostrzenica Mieczysława Grydzewskiego, córka Anieli z Grycendlerów i Ludwika Łobzowskich, lekarz dentysta. O jej losach wojennych pisze Maria Rundo w liście do Mieczysława Grydzewskiego z 9 sierpnia 1945 r.: „Z Wiśką po wrześniu 39 r. widywałam się dość często. Przez pewien czas na prośbę p. Łobzowskiego mieszkałam z matką w Twoim mieszkaniu. Były jakieś komplikacje z rodziną, która zamieszkała tam po bombardowaniu i chodziło o ochronienie mieszkania. Wiśka zapisała się do szkoły akuszeryjnej. Narzeczony jej trafił do Oświęcimia. Wrócił po paru miesiącach i wtedy przestałyśmy się widywać” (cyt. za: Niedyskrecje pocztowe, dz. cyt., s. 126).