Zaloguj się

Ciechanowski Jan

(1887–1973), dyplomata. Po studiach inżynierskich w Karlsruhe i ekonomicznych w Birmingham pracował w instytucjach bankowo-giełdowych w Londynie; w 1918 r. podjął pracę w dyplomacji, a w 1919 r. został sekretarzem Ignacego Jana Paderewskiego. W następnym dziesięcioleciu piastował ważne funkcje na placówkach dyplomatycznych w Londynie i w Waszyngtonie. W 1929 r. zwolniony ze służby dyplomatycznej, został reaktywowany po klęsce wrześniowej 1939 r. i objął stanowisko sekretarza generalnego MSZ w Angers i w Londynie. W latach 1941–1945 pełnił funkcję ambasadora RP w Waszyngtonie. Po wojnie pozostał na emigracji w USA