Zaloguj się

Zbyszewski Karol

Karol Zbyszewski (1904-1990), prozaik, publicysta, felietonista (zob. biogram: WPPiBL, t. 9). W latach 1941-1942 współpracował z „Wiadomościami Polskimi”. Po wojnie pozostał na emigracji w Londynie, był wiceprezesem Związku Dziennikarzy RP w Londynie, w latach 1950-1988 był bliskim współpracownikiem „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, a w latach 1973-1984 redaktorem naczelnym tego dziennika.