Zaloguj się

„Tygodnik Powszechny”

katolickie pismo społeczno-kulturalne wydawane w Krakowie pod patronatem Kurii Metropolitalnej od marca 1945 r. Redaktorem naczelnym był Jerzy Turowicz, a do zespołu redakcyjnego należeli m.in. A. Gołubiew, S. Kisielewski, Z. Starowieyska-Morstinowa, J. Woźniakowski. W latach 1953-1956 pismo zostało przekazane przez władze partyjne Stowarzyszeniu PAX, miało inną redakcję i całkowicie odmienny program ideowy.