Zaloguj się

„Tygodnik Powszechny”

katolickie pismo społeczno-kulturalne wydawane w Krakowie pod patronatem Kurii Metropolitalnej od marca 1945 r. Redaktorem naczelnym był Jerzy Turowicz, a do zespołu redakcyjnego należeli m.in. A. Gołubiew, S. Kisielewski, Z. Starowieyska-Morstinowa, J. Woźniakowski. W latach 1953-1956 pismo zostało przekazane przez władze partyjne Stowarzyszeniu PAX, miało inną redakcję i całkowicie odmienny program ideowy.Szablony użycia

„Tygodniku Powszechnym”
Tygodnik Powszechny
„Tyg[odniku] Powszechnym”
„Tygodnik Powszechny”
„Tygodnika Powszechnego”
„Przeglądu Powszechnego”
„Przeglądy Powszechne”
„Tygodników Powszechnych”
„Tyg[odnik] Pow[szechny]”
„Tygodniku Pow[szechnym]”