Zaloguj się

Coleman Arthur Prudden

(1897–1974), amerykański slawista, polonofil, badacz i tłumacz literatury polskiej na język angielski (m.in. A. Fredry, A. Malczewskiego i A. Mickiewicza), wykładowca literatury polskiej na Columbia University w Nowym Jorku, w 1938 r. otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury „za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej za granicą”; w 1948 r. zrezygnował ze stanowiska profesorskiego na Columbii w proteście przeciwko po- wołaniu tam katedry im. Adama Mickiewicza, finansowanej przez rząd komunistyczny w Warszawie. Wcześniej był też współorganizatorem tzw. letnich kursów w Kolegium Związkowym (Alliance College) w Cambridge Springs, prywatnej uczelni powołanej do życia w 1912 r. w stanie Pensylwania (gdzie istniało bardzo liczne skupisko Polonii) przez Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance), która dawała Amerykanom polskiego pochodzenia możliwość studiowania kultury, historii i języka macierzystego kraju; specjalny program studiów polskich i slawistycznych w okresie przed II wojną światową obejmował m.in. wymianę studentów z Uniwersytetem Jagiellońskim; jako szczególnie znana placówka polonistyczna i slawistyczna college istniał do 1987 r. W jego działalności na rzecz popularyzacji poloniców i zbliżenia polsko-amerykańskiego aktywnie uczestniczyła jego żona Marion Moore Coleman (1900–1993). Wierzyński istotnie prowadził w Alliance College wykłady z literatury polskiej od 1 do 26 sierpnia 1941 r.


-----


(1897–1974), amerykański slawista, polonofil, badacz i tłumacz literatury polskiej na język angielski (m.in. A. Fredry, A. Malczewskiego i A. Mickiewicza), wykładowca literatury polskiej na Columbia University w Nowym Jorku, w 1938 r. otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury „za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej za granicą”; w 1948 r. zrezygnował ze stanowiska profesorskiego na Columbii w proteście przeciwko powołaniu tam katedry im. Adama Mickiewicza finansowanej przez rząd komunistyczny w Warszawie. Wcześniej był też współorganizatorem tzw. letnich kursów w Kolegium Związkowym (Alliance College) w Cambridge Springs, prywatnej uczelni powołanej do życia w 1912 r. w stanie Pensylwania (gdzie istniało bardzo liczne skupisko Polonii) przez Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance), która dawała Amerykanom polskiego pochodzenia możliwość studiowania kultury, historii i języka macierzystego kraju; specjalny program studiów polskich i slawistycznych w okresie przed II wojną światową obejmował m.in. wymianę studentów z Uniwersytetem Jagiellońskim; jako szczególnie znana placówka polonistyczna i slawistyczna college istniał do 1987 r. Wierzyński znał Colemana od 1941 r., kiedy na jego zaproszenie krótko po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych prowadził w Alliance College w sierpniu 1941 r. wykłady z literatury polskiej.