Zaloguj się

Coleman Marion Moore

(1900-1993), amerykańska literatka i slawistka; wykładała m.in. w Alliance College. Autorka m.in. biografii Fair Rosalind. The American Career of Helena Modjeska (Chesire 1969); współautorka, wraz z mężem Arthurem Prudden Colemanem, m.in. The Polish Insurrection of 1863: in the light of New York editorial opinion (Williamsport 1934), Adam Mickiewicz in English (Schenectady 1940), Mickiewicziana: articles, translations, bibliographies of interests to students of Mickiewicz (New York 1946).


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

pani Coleman