Zaloguj się

„Biblioteka Polska (także: Biblioteka „Tygodnika Polskiego”)”

Była serią książek wydawanych pod egidą „Tygodnika Polskiego”; planowana była długofalowo i bogato (wydawanie książek, publikacji artystycznych i reprodukcji), w istocie ukazało się pod tym szyldem zaledwie kilka tytułów: tom wierszy Lechonia Aria z kurantem (1945, 59 s.), poemat Wierzyńskiego Podzwonne na kaprala Szczapę (1945, 25 s.), wspomnienia Zygmunta Nowakowskiego Mój Kraków (1946, 47 s.) i Józefa Wittlina Mój Lwów (1946, 42 s.). W założeniu stanowić miała przede wszystkim znaczącą pomoc finansową dla wydawania „Tygodnika Polskiego”; powołana została na mocy umowy podpisanej 8 grudnia 1945 r. przez Lechonia, Wierzyńskiego i Leopolda Obierka, określającej szczegółowo ich udziały w tym przedsięwzięciu (obaj poeci po 20%, administrator „Tygodnika” – 60%) oraz zasady podziału zysków ze sprzedaży wydawnictw (na rzecz „Tygodnika” oraz partnerów). Oryginał umowy powołującej „Bibliotekę Polską – Polish Library” znajduje się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (sygn.: I/3/C).


Nawiązania w dokumentach: