Zaloguj się

Łempicki Zygmunt

 


(1886-1943), teoretyk literatury, germanista, publicysta (zob. biogram: PSB, t. 18 oraz WPPiBL, t. 5). Wraz z Anną Chorowiczową w latach 1933-1939 wydał pięć tomów encyklopedii Świat i Życie, zmobilizował środowisko naukowe, by w krótkim czasie doprowadzić to przedsięwzięcie naukowe i wydawnicze do końca. Po wybuchu II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Aresztowany na początku 1943 r. w związku z podejmowanymi staraniami o wydobycie z aresztu Anny Chorowiczowej, przebywał na Pawiaku, skąd 28 kwietnia 1943 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zmarł 21 czerwca 1943 r.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Łempickiego
prof. Łempickiego