Zaloguj się

Światpol

Światowy Związek Polaków za Granicą, utworzony w Warszawie w 1934 r. na II Światowym Zjeździe Polaków z Zagranicy, miał na celu utrzymanie więzi między krajem a polską diasporą rozsianą po świecie. W czasie II wojny światowej działał nielegalnie, po wojnie wznowił działalność na emigracji.