Zaloguj się

Pejczowa Janina z d. Pfeffer

(1905-1990), siostra Haliny Wierzyńskiej.