Zaloguj się

Sztompka Henryk

(1901-1964), pianista (zob. biogram: PSB, t. 49), studiował w Warszawie u J. Turczyńskiego oraz w Morges u I.J. Paderewskiego. Laureat Konkursu Chopinowskiego w 1927 r. Od 1945 r. prof. PWSM w Krakowie. Występował z koncertami w wielu krajach Europy i Ameryki Południowej. Pierwszy mąż Haliny z Pfefferów Wierzyńskiej (ślub w 1926 r.), która po unieważnieniu tego małżeństwa wyszła za mąż za Kazimierza  Wierzyńskiego 18 grudnia 1938 r. Drugą żoną Henryka Sztompki była od 10 grudnia 1938 r. Helena z Zakrzewskich (1906-2002), ekonomistka; mieli syna Piotra (ur. 1944), socjologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.