Zaloguj się

Na proces moskiewski

K. Wierzyński, Na proces moskiewski, pierwodruk: „Tygodnik Polski” (Nowy Jork) 1945, nr 33; przedruk w tegoż: Krzyże i miecze, Nowy Jork 1945. Grydzewski zamieścił ten wiersz w tomie Szósta kolumna, wydanym w serii Biblioteka „Wczoraj i dziś”, Londyn 1946.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Na proces moskiewski