Zaloguj się

National Catholic Welfare Conference

 


National Catholic Welfare Conference – instytucja Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, powstała w 1919 r. Jej członkami byli biskupi oraz duchowieństwo. W 1920 r. ustanowiono Biuro Imigracyjne, w celu udzielenia imigrantom pomocy prawnej, finansowej i organizacyjnej w procesie osiedlania się w Stanach Zjednoczonych.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

National Catholic Welfare Conference