Zaloguj się

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – założony w 1943 r., pomyślany był jako kontynuacja Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który działał w Warszawie od 1923 r. Instytut J. Piłsudskiego gromadzi i publikuje materiały źródłowe dotyczące najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Józef Piłsudskiego. Do 1948 r. jego pierwszym dyrektorem i prezesem był Wacław Jędrzejewicz. Zob. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, oprac. J. Cisek, Warszawa 1997.