Zaloguj się

„Twórczość”

Miesięcznik literacki wydawany od sierpnia 1945 r. najpierw pod redakcją Kazimierza Wyki w Krakowie (do 1950 r.), następnie redakcję przeniesiono do Warszawy. W latach 1950-1954 redaktorem naczelnym był Adam Ważyk, a od 1955 r. do śmierci Jarosław Iwaszkiewicz.