Zaloguj się

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

 


spółka wydawnicza założona w Londynie w 1946 r. przez członków Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Opublikowała kilkanaście tomów: M. Hemar, Lata londyńskie (1946), A. Mickiewicz, Poezje wybrane, przedmowa J. Lechoń, wybór W. Weintraub (1946), B. Prus, Nowele warszawskie, przedmowa W. Grubiński, wybór M. Danilewicz (1946), B. Leśmian, Łąka i Traktat o poezji (1947), T. Terlecki, Polska a Zachód. Próba syntezy (1947), S. Baliński, Wiersze zebrane (1927-1947), A. Bogusławski, Struny na drzewach.


 Szablony użycia

Stowarzyszenie Pisarzy