Zaloguj się

Curie Ève

(1904–2007) młodsza córka Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie; francusko-amerykańska pisarka, dziennikarka, pianistka i polityk. Była autorką pierwszej biografii matki, wydanej pt. Mada- me Curie w 1937 r. jednocześnie w wielu krajach (polski przekład ukazał się w 1938 r.). W czasie wojny działała w Siłach Zbrojnych Wolnej Francji, była też korespondentem wojennym wielu dzienników amerykańskich. Po wojnie do 1949 r. była współwydawcą dziennika „Paris-Presse”, następnie w latach 1952–1954 specjalnym doradcą sekretarza generalnego NATO. W 1954 r. wyszła za mąż za amerykańskiego dy- plomatę, Henry’ego R. Labouisse’a (1904–1987), który m.in. w latach 1962–1965 był ambasadorem USA w Grecji, a następnie dyrektorem generalnym UNICEF; u boku męża czynnie zaangażowała się w działalność tej organizacji. Z Lechoniem od lat trzydziestych łączyła ją bliska przyjaźń.