Zaloguj się

„Przekrój”

 


Przekrój” – tygodnik ilustrowany wydawany od 1945 r. w Krakowie pod redakcją Mariana Eilego (byłego grafika i dziennikarza „Wiadomości Literackich”), którego adresatem była inteligencja. Na łamach pisma dominowała problematyka kulturalno-społeczna (proza, poezja, wspomnienia, reportaże krajowe i zagraniczne, felietony, satyra), ważne miejsce zajmowała ilustracja, z pismem współpracowali znakomici graficy: A. Uniechowski, D. Mróz, Z. Lengren. Do „Przekroju” pisali m.in. K.I. Gałczyński, J. Iwaszkiewicz, C. Miłosz, L. Tyrmand, E. Osmańczyk, S. Wiechecki. Zob. A. Klominek, Życie w „Przekroju”, Warszawa 1995. – Tu mowa o tekście J. Parandowskiego, Muzeum Literackie im. J.I. Kraszewskiego, „Przekrój” 1945, nr 27.


 Szablony użycia

„Przekroju”
„Przekrój”