Zaloguj się

Adams Dorothy

(1901-1966) w 1921 r. ukończyła Goucher College w Baltimore, następnie London School of Economics oraz podyplomowe studia z zakresu statystyki i prawa międzynarodowego, po czym podjęła pracę w sekretariacie Ligi Narodów w Genewie. Podczas misji do Polski w 1926 r. poznała i wyszła wkrótce za mąż za Jana Telesfora Kostaneckiego (1902-1937), późniejszego docenta ekonomii politycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, autora m.in. opracowania Polska o naddunajski problem gospodarczy (Wiedeń 1936); był synem Kazimierza Telesfora Kostaneckiego (1863-1940), wybitnego lekarza, anatoma, cytologa, profesora UJ, aresztowanego 6 listopada 1939 r. w ramach Sonderaktion Krakau, zmarłego 11 stycznia 1940 r. w obozie w Sachsenhausem. Po śmierci męża w wyniku wypadku lotniczego 11 listopada 1937 r. Dorothy Adams-Kostanecka wraz z synem Andrzejem (ur. 1934) wyjechała na krótko do Stanów Zjednoczonych, po powrocie do Polski mieszkała w Warszawie, ale w przewidywaniu wojny ponownie wyjechała do USA w 1939 r. Tam powtórnie wyszła za mąż za Francisa Dodd McHugha (1907-1978), architekta. Felicja Lilpop-Krace wspominała: „Pani Kostanecka będąc Amerykanką z urodzenia (pochodziła ze słynnej rodziny Adams, która wydała dwóch prezydentów) [...] z wybuchem wojny przyłączyła się do społecznej pracy dla polskiej sprawy. Kiedy Virgilia Sapieżyna wydała książkę pt. Polish Profiles [London 1940] – bardzo dla Polski i dla Polaków nieprzychylną – Dorothy w odpowiedzi napisała własną, wojowniczo-patriotyczną i zatytułowała ją We stood alone. Miała do Polski egzaltowany, niemal szowinistyczny stosunek, w jej domu na Long Island mówiło się z gośćmi po polsku, choć biedny pan domu, Dodd McHugh, ani słowa z tego nie rozumiał. Pełno tam było polskich map i sztychów, polskiego srebra i wszelkiego rodzaju pamiątek. Dorothy pewnie marzyła, żeby syna, Andrzeja, także na Polaka wychować” (F. Lilpop-Krance, Powroty, dz. cyt., s. 177). W 1947 r. zaangażowała się w pracę na rzecz powstałego wówczas Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, wspierającego głównie Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi w Laskach pod Warszawą; w tym samym roku wraz z Helen Keller, amerykańską głuchoniewidomą od wczesnego dzieciństwa pisarką, pedagogiem i działaczką społeczną, otrzymała tytuł Catholic Women-of-the-Year. Andrew (Andy) Kostanecki zdobył Złoty Medal Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej, zaangażował się w prace Komitetu Olimpijskiego USA, był też w zarządzie Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, powołanej do życia w 1988 r. jako niezależna organizacja pozarządowa dzięki finansowemu wsparci Rockefeller Brothers Fund.


 Szablony użycia

Kostaneckiej
Dorothy McHugh