Zaloguj się

Abraham Roman

(1891-1976), generał WP, prawnik, w okresie I wojny światowej służył w armii austriackiej, od 1918 oficer w WP. W latach 1918-1920 uczestnik walk o Lwów, wojny polsko-ukraińskiej i wojny polsko-bolszewickiej. Wykładowca taktyki ogólnej w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, we wrześniu 1939 r. dowódca grupy operacyjnej kawalerii Armii „Poznań”, brał udział w bitwie nad Bzurą i w obronie Warszawy. W latach 1939-1945 w niewoli niemieckiej. Uwolniony przez wojska amerykańskie krótko przebywał we Francji, w październiku 1945 r. wrócił do Polski. Pracował w Państwowym Urzędzie Repatriacji (1946-1948) i w Ministerstwie Administracji Publicznej (do 1950). Autor prac o tematyce wojskowej oraz tomu Wspomnień wojennych znad Warty i Bzury (Warszawa 1969).


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Abraham