Zaloguj się

Orbis

„Orbis Ltd.” – wydawnictwo założone w 1944 r. przez Jana Olechnowicza, który prowadził je do 1969 r. Firma przejęła maszyny drukarskie, zapasy książek oraz prawa autorskie od wydawnictwa M.I. Kolin. Oprócz publikowania książek głównie o tematyce historycznej i politycznej oraz płyt gramofonowych prowadzono również księgarnię Orbis Books, która posiadała filie w Edynburgu, Dundee i Brukseli. Po śmierci Olechnowicza oficyna przeszła pod zarząd Jerzego Kulczyckiego. „Orbis” publikował redagowane przez M. Grydzewskiego almanachy serii „Biblioteka Ziemi Naszej”. Zob. J. Kulczycki, Atakować książką, wstęp Andrzej Paluchowski, oprac. Małgorzata Choma-Jusińska, Paweł Ziętara. Warszawa 2016.