Zaloguj się

Wierzbiańska Halina

 


(z domu Czerwińska; 1914-2003), uczęszczała do renomowanej Prywatnej Żeńskiej Szkoły Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny w Warszawie; studiowała filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, magisterium uzyskała u prof. Władysława Tatarkiewicza. Przed wojną podjęła pracę jako kierowniczka działu reklam w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Tu poznała Bolesława Wierzbiańskiego (1913-2003), wówczas działacza „Światpolu” (zob. przyp. 2 do listu .............. KW do MG z 26 października 1947), za którego wyszła za mąż. Po wybuchu II wojny światowej wraz z mężem opuściła Polskę i przez Rumunię, Francję i Szkocję dotarła do Anglii; tu pracowała w sztabie Wojska Polskiego. Po wojnie założyła w Londynie kilka sklepów (z materiałami piśmiennymi, ubiorami, najnowsza modą, upominkami itp.) oraz kawiarenkę „Marynka”, popularną wśród Polaków. W latach pięćdziesiątych rozstała się z mężem i wyjechała do Stanów Zjednoczonych; na uniwersytecie w Berkeley ukończyła filologię romańską i bibliotekarstwo. Następnie wyjechała do Paryża, gdzie doktoryzowała się w dziedzinie filozofii i estetyki. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych wykładała na University of San Francisco, University of Los Angeles, w Holy Name College w Oakland i kilku innych uczelniach. Działała w licznych stowarzyszeniach i fundacjach polskich oraz francuskich. Zob. też: Teresa Siedlar-Kołyszko, Kochała Polskę i ludzi, „Nowy Dizennik” (Nowy Jork) 2003 nr z 19 marca.


 Szablony użycia

Haliny Wierzbiańskiej