Zaloguj się

Cwojdziński Antoni

(1896–1972), dramatopisarz (zob. biogram: WPPiBL, t. 2). W 1940 r. zagrożony aresztowaniem, przedostał się przez Węgry, Francję i Hiszpanię do Londynu. W 1941 r. dotarł do Stanów Zjednoczonych; tu w 1942 r. był twórcą Polskiego Teatru Artystów w Nowym Jorku, którym kierował do 1944 r., będąc jednocześnie reżyserem wielu przedstawień. Wchodził w skład redakcji „Tygodniowego Przeglądu Literackiego Koła Pisarzy z Polski”. Po wojnie pozostał w USA, pracował w drukarni, współpracował z prasą polonijną i polskojęzyczną rozgłośnią radiową. W 1961 r. przeniósł się do Londynu, gdzie kierował teatrem Nasza Reduta.