Zaloguj się

Urbanowiczowa Aniela

z d. Reicher (1899-1988), działaczka społeczna, żona adwokata Stefana Urbanowicza (1891-1940), obrońcy w procesie brzeskim. W latach 1945-1948 współtworzyła we współpracy z ks. Janem Zieją (1897-1991) Dom Matki i Dziecka w Słupsku. Po Październiku 1956 r. działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, m.in. rozwijała ruch ekumeniczny w Polsce po II Soborze Watykańskim, była zaprzyjaźniona z protestancką wspólnotą w Taizé. Urbanowiczowie byli blisko zaprzyjaźnieni z Wierzyńskimi, w ich letnim domu w Juracie spędzali ostatnie wakacje w niepodległej Polsce, w pierwszej połowie lipca 1939 roku. W rodzinnej Księdze zażaleń poeta pozostawił następujący wpis: „Użalam się przed Panem Bogiem, że mogłem tu być tylko 10 dni, ale błogosławię, że było to u Anieli i Stefana, najlepszych i najserdeczniejszych ludzi – Kazimierz Wierzyński, ich sługa i wierny przyjaciel” K. Wierzyński, Pamiętnik poety, dz. cyt. s. 319-320.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Urbanowiczowej