Zaloguj się

Allen George Venable

(1903–1970), amerykański dyplomata; m.in. w latach 1948–1949 podsekretarz stanu ds. publicznych (Assistant Secretary of State for Public Affairs), w latach 1949–1953 ambasador USA w Jugosławii.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Allena