Zaloguj się

Pankowski Marian

(1919-2011), poeta, prozaik, historyk literatury (zob. biogram: WPPiBL, t. 6), studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939, był żołnierzem ZWZ AK, więziony w obozach koncentracyjnych m.in. w Oświęcimiu i w Gross-Rosen. Po wyzwoleniu w kwietniu 1945 r. wyjechał do Belgii, gdzie studiował na Université Libre de Bruxelles. Od 1950 r. pracował jako lektor języka polskiego na uniwersytecie w Brukseli. Wiersze publikował w „Wiadomościach”, „Orle Białym”, a także w czasopismach krajowych („Twórczość”, „Odra”, „Odrodzenie”) oraz w prasie francuskiej; w latach 1953-1957 na łamach paryskiej „Kultury” recenzował książki poetyckie. W 1976 r. został profesorem slawistyki uniwersytetu w Brukseli.Autor dokumentów:


Autor wersji:


Szablony użycia

Pankowski
Pankowskiego
Mariana Pankowskiego
profesorowi Marianowi Pankowskiemu
Marian Pankowski