Zaloguj się

Bączkowska Irena

(1902-2006), powieściopisarka, nowelistka (zob. biogram: WPPiBL, t. 1), studiowała w Akademii Rolniczej w Bydgoszczy, po czym pracowała w Centralnym Komitecie do spraw Hodowli Drobiu oraz w izbach rolniczych. Po wybuchu II wojny światowej znalazła się na emigracji. We Francji pogłębiała studia z zakresu hodowli. W latach 1946-1948 pracowała w prowadzonej przez Wojsko Polskie szkole rolniczej w Szkocji oraz w Instytucie Genetyki Zwierząt w Edynburgu; od 1948 r. prowadziła gospodarstwo rolne w Norfolku. Opowiadanie Jeziora było jej debiutem literackim.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Bączkowska