Zaloguj się

Angelus Gottfried Thomas „Golo” Mann

(1909-1994), syn Tomasza Manna, niemiecki historyk i eseista o poglądach konserwatywnych. W latach 1933-1958 przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Manna