Zaloguj się

Adamczewski Stanisław

(1883-1952), historyk literatury, krytyk literacki, edytor (zob. biogram: WPPiBL, t. 1). Od 1936 r. kierował Państwowym Instytutem Sztuki Teatralnej w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej uczestniczył w tajnym nauczaniu gimnazjalnym i uniwersyteckim. Po wojnie objął docenturę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1946 r. został profesorem na Uniwersytecie Łódzkim. 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Adamczewskim