Zaloguj się

„Warszawa”

 ilustrowany dwutygodnik literacko-społeczny wydawany w latach 1946-1950 w Warszawie. Redaktorem był Jan Szczawiej. Do stałych współpracowników należeli m.in. M. Dąbrowska, S. Stempow-ski, G. Karski, C. Miłosz. W pierwszym numerze (1946 nr 1) ukazał się m.in. szkic Dąbrowskiej Conradowskie pojęcie wierności.Szablony użycia

„Warszawa”