Zaloguj się

„Kuźnica”

„Kuźnica” – tygodnik społeczno-literacki wydawany w latach 1945-1950, najpierw w Łodzi, a od maja 1949 r. w Warszawie. Redaktorem naczelnym w latach 1945-1948 był Stefan Żółkiewski, następnie Paweł Hoffman. Pismo pisarzy związanych z PPR (do zespołu należeli m.in. M. Jastrun, J. Kott, Z. Nałkowska, K. Brandys, S. Dygat, P. Hertz, J. Żuławski), nawiązujące nazwą i tradycją radykalnych idei do Kuźnicy Kołłątajowskiej.