Zaloguj się

Wielhorski Władysław

(1885-1967), historyk, politolog, działacz społeczny, w latach 1930–1939 profesor Wyższej Szkoły Nauk Polit. w Wilnie (1931–1939 dyrektor Instytutu Europy Wschodniej), w latach 1935–1938 poseł na Sejm. W 1940 r. uwięziony przez NKWD, następnie zesłany w głąb ZSRR. Od 1942 r. mieszkał w Londynie, był współtwórcą Związku Ziem Północno-Wschodnich oraz Ligi Niepodległości Polski, członkiem Tymczasowej Rady Jedności Narodowej oraz wielu organizacji społecznych i naukowych. Wykładowca na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Autor prac poświęconych problematyce Europy Środkowej oraz dziejom Polski i Litwy. przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Pamiętnika Kijowskiego” wydawanego nakładem Koła Kijowian w Londynie w latach 1959-1980 (tom V ukazał się w Warszawie w 1995 r.).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wielhorski