Zaloguj się

„Odrodzenie”

„Odrodzenie” – tygodnik społeczno-literacki wydawany od września 1944 r. w Lublinie, następnie w latach 1945-1947 w Krakowie, a później w Warszawie aż do marca 1950 r., gdy został zlikwidowany. – Wobec braku bliższych danych nie udało się zidentyfikować tego tekstu i odszukać go na łamach „Odrodzenia”.