Zaloguj się

„Jednodniówka pisarzy polskich”

„A wiesz Ty, co z Polską będzie?... Jednodniówka pisarzy polskich, Londyn: J. Rolls Book Co, 1945. Tom zawierał m.in. wiersze Jana Rostworowskiego oraz szkice Z. Nowakowskiego „A wiesz Ty, co z Polską będzie?..., T. Terleckiego Essay o Anglii, Z. Grabowskiego, Spowiedź rewolucjonisty, M. Danilewiczowej, Oględziny, I. Balińskiego, Ze wspomnień o dawnej Warszawie.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Jednodniówka pisarzy polskich