Zaloguj się

White William Lindsay

(1900-1973), amerykański dziennikarz, korespondent zagraniczny i pisarz. Ukończył w 1924 r. studia na Harvard University; w 1935 r. pracował w redakcji „Washington Post”, a w 1937 r. w magazynie „Fortune”. W 1940-1941 wysyłam z Londynu korespondencje do North American Newspaper Association i „Readers Diges”, z którym ściśle współpracował od 1942 r.; w 1944 r. został wydawca i redaktorem „Emporia Gazette” w stanie Kansas. Działał także w sferze polityki; w 1950 r. był członkiem zarządu American Civil Liberties Union, w 1951 r, zaangażował się w pomoc uciekinierom ze Związku Radzieckiego w ramach American Committee for Freedom for the Peoples of the U.S.S.R; aktywnie popierał w kampaniach prezydenckich Dwighta D. Eisenhowera w 1952 r. i Richarda Nixona w 1968 r.