Zaloguj się

Adamczewski Stanisław Franciszek

(1909-1987), entomolog, syn historyka literatury Stanisława Adamczewskiego. Doktorat i habilitację otrzymał na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Profesor Instytutu Zoologii PAN. 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

e n t o m o l o g Adamczewski