Zaloguj się

Czermańska Janina z domu Margules

(1911–2004), żona Zdzisława Czermańskiego, razem z Janiną Strzetelską prowadziła pensjonat w miejscowości Sea Cliff na Long Island.