Zaloguj się

Augustyńska Eugenia z d. Bartenbach

żona Zygmunta AugustyńskiegoSzablony użycia

Zygmuntowej Augustyńskiej
Zygmuntowa Augustyńska