Zaloguj się

Czermański Zdzisław

(1901–1970), artysta malarz, karykaturzysta, prozaik (zob. biogram: WPPiBL, t. 2). Po wybuchu II wojny światowej z Warszawy przez Wilno, Kowno i kraje skandynawskie przedostał się do Francji, skąd w 1940 r. przez Hiszpanię i Portugalię dotarł do Rio de Janeiro (wspólne tam zamieszkiwanie z Lechoniem i Tuwimami opisał w książce Kolorowi ludzie, dz. cyt.). Od kwietnia 1941 r. mieszkał w Nowym Jorku.