Zaloguj się

„Nowiny Literackie”

tygodnik literacki wydawany w Warszawie w latach 1947-1948, redaktorem naczelnym był Jarosław Iwaszkiewicz. W piśmie publikowali m.in. M. Dąbrowska, S. R. Dobrowolski, Z. Nałkowska, K. Pruszyński, A. Słonimski, S. Stempowski, Winieta oraz sposób łamania kolumn nawiązywał do kształtu graficznego i typograficznego przedwojennych „Wiadomości Literackich”, dlatego w środowisku emigracyjnym uważano, że był to świadomy plagiat. Sam Grydzewski tak o tym pisał do K.W. Zawodzińskiego w liście z 16 czerwca 1947 r.: „Co do «Nowin», miałem już zapytanie od kogoś bliskiego: czy jestem oburzony, czy dumny, bo mogą być przecież dwa rodzaje reakcji na to «świństwo». Muszę wyznać szczerze, że nie podzielam skrupułów Drogiego Pana, aczkolwiek jestem wdzięczny za dowód tak niezwykłej delikatności. Myślę, że może zupełnie podświadomie – intencje tego naśladownictwa są raczej sympatyczne, a mnie przykrości nie sprawiają: wprost przeciwnie. Przecież to jest tylko «nawiązanie», można się w tym dopatrywać nawet demonstracji, a w błąd i tak nikogo nie wprowadzili”. Rkps. Biblioteka Narodowa, sygn. 7419.