Zaloguj się

Mischel Joseph Heinz

(1899-1954), dziennikarz, przed 1939 r. redaktor wydawanego w Berlinie pisma „Der Volkswirtk”, tłumacz na język niemiecki Lauru olimpijskiego K. Wierzyńskiego. Po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych.