Zaloguj się

„Życie. Katolicki Tygodnik Religijno-Kulturalny”

Pismo wydawane w Londynie w latach 1947–1959 przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, kolejnymi redaktorami byli ks. Tadeusz Kirschke, Jan Tokarski, Józef Kisielewski, Jan Bielatowicz. Zob. P. Nowak, Katolicki Tygodnik Religijno-Społeczny „Życie”. Londyn 1947–1959, Toruń 2014.