Zaloguj się

UNRRA

UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) – międzynarodowa organizacja powołana w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii i Chin, mająca na celu niesienie pomocy (głównie ze środków amerykańskich) krajom w Europie i w Azji po zakończeniu wojny; największymi beneficjentami były Chiny i Polska.Szablony użycia

Unry
UNRRA