Zaloguj się

Wiechecki Stefan ps. Wiech

Stefan Wiechecki ps. Wiech (1896-1979), felietonista, satyryk piszący stylizowaną gwarą warszawską (zob. biogram: WPPiBL, t. 9).


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wiecha