Zaloguj się

Dąbrowska Maria

(1889-1965), powieściopisarka, nowelistka, publicystka, tłumaczka (zob. biogram: WPPiBL, t. 2). Zob. M. Dąbrowska, Z listów do Kazimierza Wierzyńskiego, „Wiadomości” 1969, nr 26-27 (1213-1214) z 29 czerwca-6 lipca; Listy Marii Dąbrowskiej do Kazimierza Wierzyńskiego, oprac. Wiesława Kordaczuk, „Kultura” (Warszawa) 1977, nr 52, cz. 2: 1978, nr 4, cz. 3: 1978, nr 5, cz. 4: 1978, nr 6. Z Listów Kazimierza Wierzyńskiego do Marii Dąbrowskiej, oprac. P. Kądziela, „Przegląd Polski” (dodatek „Nowego Dziennika”), Nowy Jork 1990, nr z 3 maja. Po śmierci pisarki Wierzyński napisał wspomnienie pt. Pani Maria odeszła, „Wiadomości” 1965, nr 16-17 (995-995), dod. „Na Antenie”, przedruk w tegoż: Szkice i portrety literackie, dz. cyt., s. 210-211.


 


Nawiązania w dokumentach:

Szablony użycia

Dąbrowska
Marii
Dąbrowskiej
Dąbr[owską]
Maria D.
bardzo smutna Maria D.
pani Maryjka
Maria Dąbrowska
pani Mario
Maria
Maria Dąbro[wska]
Droga, kochana Pani
Maria Dąb[rowska]
Wasza Maria
moją drogą Ma
Najlepsza, najprawdziwsza!
Mario, Maryjko, Maryjeczko,
Kochana Pani
Droga, miła, najważniejsza pani Mario
moje święte Biedactwo
Kochana pani Mario
miła Ty moja
dziwna Ty moja
Maryjeczko
Maryjko
Maciusiu
Kochana
autorka
Najdroższa moja