Zaloguj się

Dąbrowska Maria

(1889-1965), powieściopisarka, nowelistka, publicystka, tłumaczka (zob. biogram: WPPiBL, t. 2). Zob. M. Dąbrowska, Z listów do Kazimierza Wierzyńskiego, „Wiadomości” 1969, nr 26-27 (1213-1214) z 29 czerwca-6 lipca; Listy Marii Dąbrowskiej do Kazimierza Wierzyńskiego, oprac. Wiesława Kordaczuk, „Kultura” (Warszawa) 1977, nr 52, cz. 2: 1978, nr 4, cz. 3: 1978, nr 5, cz. 4: 1978, nr 6. Z Listów Kazimierza Wierzyńskiego do Marii Dąbrowskiej, oprac. P. Kądziela, „Przegląd Polski” (dodatek „Nowego Dziennika”), Nowy Jork 1990, nr z 3 maja. Po śmierci pisarki Wierzyński napisał wspomnienie pt. Pani Maria odeszła, „Wiadomości” 1965, nr 16-17 (995-995), dod. „Na Antenie”, przedruk w tegoż: Szkice i portrety literackie, dz. cyt., s. 210-211.