Zaloguj się

„Sprawa Polska”

„Sprawa Polska” („Polish Affairs”) – dwutygodnik wydawany od jesieni 1951 r. w Nowym Jorku, redaktorem naczelnym był Klaudiusz Hrabyk. Pismo poświęcone było sprawom politycznym, kulturalnym, społecznym i organizacyjnym, adresowane do równym stopniu do Polonii amerykańskiej, jak i nowej wojennej i powojennej emigracji; miało m.in. wypełnić lukę powstałą po upadku w 1947 r. „Tygodnika Polskiego”, redagowanego przez Lechonia i Wierzyńskiego. Program polityczny pisma zakładał walkę o niepodległość Polski z utrzymaniem granicy na Odrze i Nysie na zachodzie i przywróceniem granic ryskich na wschodzie. Nieustabilizowana sytuacja polityczna i głębokie rozdźwięki wśród emigracji spowodowały jego zamknięcie jesienią 1954 r. Zob. Klaudiusz Hrabyk, „Sprawa Polska” w Nowym Jorku, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985-1986 nr 24/2 s. 67-79.


Władysław Pobóg-Malinowski w liście do Wacława Jędrzejewicza z 2 października 1951 r. tak oceniał pierwszy numer: „Rozpiętość tematyki szeroka, dobór autorów bogaty. Razi nierówny poziom artykułów, ale rozumiem, że jest to próba pogodzenia poziomu dla inteligencji z poziomem dla AmerykanówPolaków. Robię tu, co mogę, by zdobyć prenumeratorów. Ale grunt jest kamienisty” (W. Pobóg-Malinowski, W. Jędrzejewicz, Listy 1945–1962, oprac. S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, Warszawa 2016, s. 486).


 Szablony użycia

„Sprawy Polskiej”
tygodnik